En la meitat del segle XIX i

seguint el corrent d´ associa-

cionisme imperant en aquells

moments neix el

"Casino Sanfeliuense" .

Concretament l´ any 1879,

fou creat per una serie de

persones benestants i en la

seva majoria menestrals.

Sentiren la necessitat de

crear una associació cultural ,

de lleure i esbarjo, on poder

reunir-se i dur a terme diferents

projectes i activitats, entre

elles la organització de balls i

teatre per aficionats.

Sent el seu primer president

el senyor

CARLES LLUÍS DE BATLLE I

VILLAROYA .

De les hores ençà l´entitat

a vingut desenvolupant les

seves activitats sense

interrupció,exceptuant els

anys que va durar la nostre

contesa civil i sent en aquests

moments la entitat degana de

la nostra ciutat.

 

 

        ENLLAÇOS